Column: Staat sport op de politieke agenda? Bekijk online versie
Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal
Staat sport op de politieke agenda?
 
“Begin een politieke partij,” oppert mijn vriend Herre triomfantelijk. Hij is meester op een basisschool in Friesland. We zijn in hotel de Walvisvaarder op Terschelling. Het is herfstvakantie. De openhaard loeit. Ons gesprek is van de Amerikaanse verkiezingen overgewaaid naar de Nederlandse stembusgang, maart 2017.

“Zie je het affiche voor je Jan Dirk?”

Herre wijst naar een denkbeeldig punt op de muur. Zijn stem daalt alsof hij een belangwekkende aankondiging moet doen: “Partij voor de Sport. Laat Nederland scoren.”

“Wat een onzinnig plan,” zeg ik. “Daar zitten we toch niet op te wachten in dit land. Weer een politieke partij erbij?”

Herre zucht. “Dat is nou juist het probleem. We hebben een frisse wind nodig. De politiek wordt gerund door een kleine groep mensen die niet meer weet wat er speelt in de gemeenschap. Debatten gaan alleen maar over begrotingen, processen en afspraken. Begrijpt de gewone burger niks van. Er is behoefte aan een groter verhaal, een stip op de horizon, een hoger doel dat mensen verenigt. Het wordt tijd dat jullie je mengen in het debat.”

“En dan?” vraag ik. “Hoe gaan we dat fixen in een paar maanden tijd? Eerst maar eens alle ballen op de bestaande politiek. Neem een partij als de SP. Onbegrijpelijk. Altijd serieus met sport bezig. Nooit een debat missen. Toch speelt sport geen enkele rol in hun verkiezingsprogramma.”

Herre haalt zijn schouders op. “Bij welke politieke partijen dan wel?”

“Een paar,” zeg ik. “Sport wordt door D’66 gezien als hoeksteen voor ziektepreventie. De PvdA vindt sport cruciaal voor verbinding in de samenleving en daarom mogen clubs een professionele kracht aan stellen om de kwaliteit van de verenigingen te vergroten. Het CDA gelooft in toegankelijke sportfaciliteiten voor woonwijken en de VVD pleit voor een samenwerking tussen overheid, sportbonden en maatschappelijke partners. Het zogeheten sportakkoord. Daarmee wil men sport organisatorisch en financieel toekomstbestendig maken.”

“Nou,” probeert Herre, “wat vind je?”

“In de kern goed. Ik mis alleen slimme verbindingen. Neem de VVD. Bij elke voetbalclub lopen gekwalificeerde trainers die extra gymles kunnen geven, toch wil deze partij fors investeren in vakdocenten voor het bewegingsonderwijs. Zonde van het geld. Zelfde laken een pak voor de overheidssteun die het CDA verlangt voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Waarom roep je de hulp van sportclubs niet in?”

“Omdat je niet aan de bal bent,” concludeert Herre. “En voor je het weet, mag je een btw-verhoging aan je achterban gaan uitleggen.”

Je hebt helemaal gelijk, denk ik. Onze politieke invloed moet veel groter. Met de leden van de KNVB breng je al 850.000 stemgerechtigden op de been. Tel daar het kiezerspotentieel van andere sportbonden bij op en er ontstaat een politieke beweging met serieuze omvang.

“Op naar het centraal stembureau?” glundert Herre.

“Eerst maar eens een goed stemadvies uitbrengen aan de leden. Dat is de eerste stap, vind jij niet…”
eerdere columns jan dirk
Lees alle eerdere columns van Jan Dirk op KNVB.nl
Jan Dirk van der Zee is directeur amateurvoetbal KNVB. In zijn wekelijkse column bericht Jan Dirk over alles wat voetbal mooi maakt (en soms lastig) en geeft hij zijn kijk op het voetbal en het verenigingsleven. Reageren? Dat kan via jandirk.vanderzee@knvb.nl